Jak Założyć Firmę w Anglii Rejestracja Spółki LTD

septiembre 6th, 2023 Posted by Forex Trading No Comment yet

Musisz też złożyć wtedy roczne rozliczenie podatkowe – self assessment. Oczywiście możesz to zlecić firmie księgowej, ale to Ty jesteś odpowiedzialny prawnie za prowadzenie księgowości. Całą dokumentację musisz przechowywać przez minimum 6 lat (lub dłużej, jeśli dany koszt był wydatkiem kapitałowym np. maszyny). Zanim otworzysz tę formę działalności musisz posiadać nazwę firmy.

Kto może założyć spółkę Ltd?

Założyciele są więc wolni od jakichkolwiek zobowiązań w tej kwestii i w całości mogą poświęcić się na prowadzenie własnego biznesu. Założenie spółki LTD jest dosyć proste, pod warunkiem że osoba chcąca ją założyć zna się na angielskich przepisach i procedurach. W przeciwnym wypadku lepiej skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych biur, które posiadają doświadczenie w zakładaniu „polskich” spółek LTD. Podatek od osób prawnych, który płacą spółki od swoich dochodów, odpowiednik polskiego CIT. Nie ma ograniczeń co do liczby prowadzonych równolegle firm, które posiadają zróżnicowany przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. Porównując polski i brytyjski system podatkowy, na pierwszy rzut oka przedsiębiorca niewiele zyskuje.

Spółka LTD – czym jest i kto może ją założyć?

  1. W UK, podobnie jak w Polsce i innych krajach można założyć różne rodzaje działalności gospodarczej.
  2. Dobry księgowy musi być świadomy tego jakie jest ostatnie stanowisko urzędu w każdej księgowej kwestii, która może dotyczyć jego klientów.
  3. Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem/mieszkańcem UK.
  4. Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki LTD wiąże się także z zagadnieniem dokumentacji handlowej.

Oznacza to, że mamy możliwość prowadzić firmę w UK przez 3 miesiące jeszcze przed powiadomieniem o tym HMRC. Po tym czasie jesteśmy zobligowani 5 rzeczy potrzebnych do rozpoczęcia handlu w dniu do zarejestrowania naszej działalności w UK. CS musi zostać złożony najpóźniej w ciagu 14 dni od rocznicy powstania Twojej firmy.

Czy mogę założyć spółkę samodzielnie?

W spółce „limited by shares” każdy udział ma zwykle przypisane prawo głosu, dzięki czemu członkowie mogą głosować nad ważnymi decyzjami wpływającymi na spółkę. Umowa przewiduje zwykle jeden głos na jeden udział, chociaż wiele spółek utworzy różne kategorie udziałów z różnymi prawami głosu. Spółka LTD jest doskonałą alternatywą w stosunku do samozatrudnienia (ang. self-employment/sole trader).

Obowiązki dyrektora spółki LTD

Jej wprowadzenie miało na celu zachęcić osoby prowadzące spółki LTD w pojedynkę do zatrudniania pracowników. Spółka LTD jest spółką regulowaną przez angielskie przepisy. W swej konstrukcji najbardziej zbliżona jest do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma jednak do zaoferowania znacznie więcej możliwości dla przedsiębiorców, zwłaszcza takich, którzy preferują pracę w dziedzinie nowych technologii. Czy zastanawiałeś się nad założeniem swojej własnej firmy, ale przeraziła Cię cała biurokracja z tym związana? Na szczęście istnieje alternatywa dla osób chcących założyć swoją firmę.

Jak założyć firmę Ltd w Wielkiej Brytanii –poradnik

Chcąc rozliczać się z uzyskanych dochodów w Wielkiej Brytanii, należy pamiętać, że w Polsce firma nie może posiadać zakładu produkcyjnego lub biura na terenie naszego kraju. Gdyby takie miejsce powstało, należałoby się rozliczać z przychodów na terenie naszego kraju, a to rozwiązanie nie byłoby korzystne dla osoby prowadzącej działalność. Wiązałoby się to z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości w Polsce. Brytyjski system prawny wyróżnia dwa rodzaje spółek- spółki Private Companies (LTD) oraz Public Companies (PLC). Prowadzenie działalności gospodarczej w formie każdej spółki oznacza ograniczoną odpowiedzialność wspólników.

Rejestracja spółki w Anglii – w czym możemy Ci pomóc?

W Wielkiej Brytanii suma składek społecznych jest co prawda uzależniona od wysokości zarobków i wynosi 13%. Należy jednak zauważyć, że osoby o dochodach wynoszących 680 funtów miesięcznie lub mniej, nie płacą składek w ogóle. Można ich zatem uniknąć wypłacając sobie pensję właśnie w takiej wysokości, jako dyrektorowi Dane gospodarcze osłabiają USD spółki LTD. Te same kryteria dotyczą zresztą wszystkich pracowników firmy, a niektórym z nich przysługują specjalne ulgi. Jeśli zamierzasz założyć spółkę partnerską w UK, koniecznie sprawdź tę stronę. Znajdziesz na niej wszystkie niezbędne informacje dotyczące spółek partnerskich w Wielkiej Brytanii.

Problematyczne może być również zatrudnianie pracowników na umowę o pracę poza Wielką Brytanią. Wiele firm doradczych wskazuje jako optymalne rozwiązanie nawiązywanie współpracy jedynie na zasadach B2B (faktura od podwykonawcy) lub umowy o dzieło. W innym przypadku rejestracja spółki w UK może przynieść wiele korzyści. W tym miejscu jednak warto wspomnieć o możliwych zmianach w prawie po upłynięciu okresu przejściowego związanego z brexitem.

Choć w przypadku braku fizycznej siedziby możliwe jest wynajęcie wirtualnego biura, tak adres rejestracyjny spółki musi posiadać fizyczną lokalizację. Spółka LTD w Polsce czy Narody domagają się rekompensaty handlowej za Brexit umożliwia prowadzenie działalności praktycznie w każdej branży. Jest ona często wybieranym rozwiązaniem przede wszystkim przez osoby pracujące w branży IT, zajmujące się programowaniem czy grafiką, specjalistów e-commerce czy osoby zajmujące się tłumaczeniami. Na tę formę samozatrudnienia często decydują się także architekci czy copywriterzy. Zakładając spółkę potrzebujesz dokument zwany ‘memorandum of association, który jest legalnym oświadczeniem wszystkich udziałowców potwierdzającym założenie spółki. Dokument ten nie może być zmieniony po zarejestrowaniu spółki.

Polska nie jest najdoskonalszym miejscem do prowadzenia biznesu, między innymi ze względu na skomplikowane prawo, wysokie podatki oraz składki ubezpieczeniowe. Bardziej przyjazne warunki zdecydowanie panują w Wielkiej Brytanii. Założenie firmy w Anglii wcale nie musi wiązać się z koniecznością emigracji i posiadaniem statusu rezydenta w Zjednoczonym Królestwie.

Companies House czyli angielski rejestr spółek bardzo rygorystycznie przestrzega zasad dotyczących zachowania ustalonych standardów. Według teorii urząd powinien odrzucić nazwy nie spełniające przedstawionych wymagań. Jednak jak zauważyłeś w przytoczonym przykładzie ustawodawca nie przewidział naszej polskiej kreatywności. Skorzystaj z narzędzia przygotowanego przez Companies House i sprawdź czy Twoja nazwa spełnia wymogi formalne i czy ktoś Ciebie już nie ubiegł – KLIK.

Na tym etapie musisz lub musicie ustalić dyrektorów spółki i jej udziałowców. Konieczne będzie mianowanie dyrektora lub dyrektorów oraz wskazanie minimum jednego udziałowca. Jak wspominaliśmy możesz nim być Ty sam (jedynym dyrektorem i udziałowcem) i samodzielnie prowadzić firmę. Dobrym porównaniem dla zobrazowania tej formy działalności będzie porównanie angielskiej spółki LTD z polską spółka z o.o. Spółka LTD jest to forma prawna w której mamy jasne rozgraniczenie pomiędzy majątkiem firmy a majątkiem jej właściciela lub właścicieli. Przede wszystkim w przypadku kiedy spółka LTD ma problemy finansowe.

The comments are closed.

Herramientas de accesibilidad